2011. március 28., hétfő

Temesvári presbitertalálkozó

November 12-én, a Temesvár-Belvárosi református templom gyülekezeti termében tartotta harmadik találkozóját a Temesvári Egyházmegye Presbiteri Szövetsége, február 27-i újjáalakulását követően.

Az alkalom Enyedy András, egyházmegyei PSZ-elnök igemagyarázatával kezdődött, majd Fazakas Csaba esperes köszöntötte a megjelenteket, az egyházmegye lelkipásztorait, főgondnokait és gondnokait, valamint az Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnökségét képviselő Venter Miklós főtitkárt.
A számbavétel után Fazakas Csaba esperes vetítettképes előadása következett, a világválság egyházra gyakorolt hatásáról. Végső megállapításként rámutatott, hogy nem az egyház van válságban, hanem az egyháztagok.
Pataki Károly, egyházmegyei főgondnok előadásában a presbiter, illetve a presbitérium szerepére tért ki, majd Venter Miklós, PSZ-főtitkár számolt be a kerületi presbiter-szövetség gondjairól, terveiről és eredményeiről.


A hozzászólások és javaslatok rendjén több építő jellegű javaslat született, többek közt a tagdíjak begyűjtésével kapcsolatban, a Harangszó presbiteri oldalának a népszerűsítéséről, valamint egy megszívlelendő javaslat Fazakas Csaba esperestől, aki 21 éves korhatárhoz kötné a presbiterré választás lehetőségét, így nem volna holtidő az aktívabb fiatalok tevékenységében.
A találkozó sikerét jellemzi, hogy nagyon sok lelkész és presbiter kérte az ilyen együttlétek megismétlését. Az estébe nyúló találkozó szeretetvendégséggel ért véget.


Kun László, temesi PSZ-titkár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése