2011. március 28., hétfő

KÁLVINNAL LUGOSON ÉS TEMESVÁROTT PDF Nyomtatás E-mail


A Presbiter című lap felelős szerkesztője idén is folytatja Kálvinról szóló előadás-sorozatát. Ezúttal a szép Temes-parti templomban, Lugoson tartott presbitertalálkozón szólt Kálvin időszerűségéről, emberi, lelki arcáról, ami kiterjedt levelezésében is megmutatkozott.


/

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerülthez tartozó Temesi Egyházmegye esperesének, Fazakas Csaba temesvári lelkésznek, és a területi Presbiteri Szövetségnek a meghívására került sor a látogatásra február 25-27. között. Először a temesvár-belvárosi egyházközséghez érkeztünk meg, ahol a nevezetes épület homlokzatán messziről olvasható felirat fogadott: „Éljen Tőkés László! Szabadság!”. Románia második nagyvárosának nyüzsgő útjain Fazakas Csaba esperes irányításával találtuk meg a templomot, ahol a nagy havazásban Demeter Sándor beosztott lelkész figyelmes kedvességgel és szorgos lapátolással készítette a kocsi beállót.

A tágas egyházi épületben, ahol az esperesi iroda, lelkészlakások, templomépület, gyülekezeti terem, az alagsorban ifjúsági terem, az emeleten vendégszoba is helyet kapott, a vendéglátók testvéri figyelmessége és szeretete rögtön otthonossá tette megérkezésünket. Délután került sor a szépen felújított, festői környezetben fekvő lugosi templomban a presbitertalálkozóra. A vendéglátó gyülekezet lelkipásztora, Gáll Zoltán köszöntötte a szakadó hó ellenére összejött mintegy 70 presbitert. Az ülést Dr. Békefy-Röhrig Klaudia lelkésznő igehirdetése vezette be, aki a közelgő Női Világimanap egyik Igéjéről, a Márk 8,11-21-ről szolgált. Ezt követően került sor Dr. Békefy Lajos vetítettképes előadására Kálvin időszerűségéről, lelkiségéről, imaéletéről, Szentlélek által mindig megújult, csodálkozásra képes látásmódjáról, amit nagy figyelemmel hallgattak a jelenlévők. A vendégeket meleg, testvéri szavakkal köszöntötte Pataki Károly egyházmegyei főgondnok.

Az alkalmon a vendégszolgálatot végzők átadták a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökségének és a Presbiter c. lap szerkesztőbizottságának testvéri köszöntését, valamint több száz lapot, és a Kálvin életét és tanítását hat levélben feldolgozó, a presbiterek használatára kiadott füzetecskét is. Szombaton délután még sor került egy aradi gyors látogatásra, tiszteletadásra a 13 vértanú emlékműve előtt, és a Kiengesztelődés terén felállított aradi emlékmű megtekintésére. Az este folyamán látogatást tettünk Gyurkócza Aranka aradi evangélikus börtönlelkésznél, a felelős szerkesztő kolleginájánál, majd az arad-mósoczi gyülekezetben és szép templomában, ahol Józsa Ferenc lelkipásztor és családja bibliás, hűséges szolgálatával ismerkedtünk meg.

Temesvár református templomában a vasárnap délelőtti istentiszteleten János 21,1-14alapján hirdette az Igét lapunk felelős szerkesztője, mintegy 260 fős gyülekezet előtt. A lelkésznő itt is szólt a közelgő Női Világimanapról néhány vetített kép bemutatásával. Az este során még a gyülekezeti ifi alkalmán vettünk részt, ahol éjszakáig tartó, elmélyült beszélgetés és imaközösség alakult ki a fiatalok és a vendégek között. Vendéglátóinkra, a gyülekezetekben megismert kedves testvérekre, fiatalokra áldásmondó szívvel gondolunk vissza.

Jó volt látni, hogyan él és szolgál odaadóan, bátor hittel, imádságos szívvel a Temes és a Bega, meg a Maros partján református magyar népünk…
dr. Békefy Lajos
forrás: http://temesvari.reformatusok.com/hirek/1-esemenyek/346-kalvinnal-lugoson-es-temesvarott.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése