2011. március 28., hétfő

A Szentlélektől vezetett ember

A Szentlélektől vezetett ember

A Temesvári Egyházmegye éves presbiterkonferenciáját, a hagyományokhoz híven idén is Lugoson tartották, február 25-én. Az egyházmegyéből mintegy hatvan presbiter és lelkipásztor volt jelen az eseményen.

Dr. Békefi Lajosné Röhrig Klaudia hirdette az igét a kezdő istentiszteleten, a Márk evangéliuma 8. részéből vett ige alapján. A továbbiakban Dr. Békefi Lajos, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke tartott előadást Kálvin Jánosról. A 2009-es év Kálvin év volt a református egyházban, sok helyen hangzott el ismertető a nagy reformátorról, többen gondolhatták magukban, vajon mi újat hozhat egy újabb előadás. Minden résztvevő örömére, az előadó újszerűen és életszerűen mutatta be Kálvin Jánost. Szó volt az örvendező, csodálkozni tudó, a mások baját észrevevő Kálvinról, aki azért lehetett ilyen, mert Isten Szentlelkétől vezetett ember volt.

Kálvintól a keresztyén párválasztás modelljét is megtanulhattuk. Barátai gazdag hölgyeket ajánlottak neki házasság céljából, ő viszont nem akart házasodni, mert egész életét az Isten szolgálatára szánta. Végül Idelette de Bure lett a felesége, aki kilenc éven át volt segítője, támogatója, s akit úgy választott ki, hogy feltűnt neki bibliaórákon egy asszony, aki mindig az utolsó padban imádkozott.

A többek között Bonhoeffer és Saint-Exupéry idézetekkel gazdagított előadást még sokáig hallgatta volna a közönség. Végül Pataki Károly egyházmegyei főgondnok megköszönte a tartalmas előadást és így zárta beszédét: „aki ma itt volt, jó helyen volt.” A konferenciázókat gazdagon megvendégelte a házigazda gyülekezet.

Megyasszai Júlia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése