2011. március 28., hétfő

PRO ECCLESIA-DÍJ Temesvár Belvárosi Református Gyülekezetnek

PRO ECCLESIA-DÍJ Temesvár Belvárosi Református Gyülekezetnek PDF Nyomtatás E-mail

Észrevételek

A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség Pro Ecclesia-díjjal való kitüntetése alkalmából

Pro Ecclesia dij atadasa Fazakas Csaba esperes es DrKovacs Bela fogondnok

Az egyházközség Pro Ecclesia-díjjal való kitüntetése elsősorban gyülekezetünk irányába való elismerést fejezi ki, ami főleg az utolsó két évben elért építkezési megvalósítások és a figyelemre méltó gyülekezetépítő munkák eredménye. Ennek érdekében a következő fontosabb érveket sorolnám fel.

Építkezési megvalósítások:

-Az elmúlt év végére sikerült befejeznünk a templompalota több mint három és fél évig tartó teljes külső felújítását úgy, hogy részesei lehettünk a Polgármesteri Hivatal által beindított, három évre szóló restaurációs tervnek, mi szerint egy grant nyolc feltételéhez kötötte a több mint száz műemléképület maximum 4 nyertesének a kiválasztását. A megkötött felújítási szerződés megállapította, hogy az összköltségek 70 %-át a grantot finanszírozó Német Állam vállalja, míg a tulajdonosok csak a költségek 30%-át kell biztosítsák. Így Egyházközségünk fáradozásának értelme volt, hisz a több mint 120 ezer euros összköltségnek csak 30%-át kellett állania. Ennek eredményeként megvalósult egyháztagjaink több mint 20 éves álma, azaz a templompalota történelmi emlékhez méltó felújítása, mellyel református közösségünk méltóan fejezte ki tiszteletét az 1989-es temesvári forradalmi események 20 éves megemlékező ünneplésére (lásd Gyülekezetünk 9. szám, 2009, 4-5 oldal: Beszámoló: a Temesvár-Belvárosi Bérpalota külső felújításáról).

-Bérpalotánk utcai oldalán két márványtábla feltétele, melyek négy nyelven (magyar, román, német, angol) népszerűsítik egyházközségünk intézményét.

-Új irodaközpont kialakítása az esperesi valamint a lelkészi hivatal számára (a létező lakrészek teljes felújítása, gáz bevezetése, fűtésrendszer kialakítása, parkettcsiszolás, internetthálózat korszerűsítése, stb.)

-Ezzel párhuzamosan, a gyülekezet több mint 261 tagja anyagi támogatásának köszönhetően (28.000 lej), az 1989-es forradalom 20. évfordulójára készülve, elvégeztük a templompalota teljes belső felújítását, melyek közül a következőket emelhetjük ki:

-Templomunk felújítási munkálatai: belső festés, parkettcsiszolás és -lakkozás, új szőnyegek megvétele, hangosító berendezés korszerűsítése, stb.

-A lépcsőház felújítása: a lejáratok festése, új lámpák felszerelése

-Az Újvárossy Ernő gyülekezeti terem felújítása: parkettázás, szigetelés, új lámpák felszerelése, stb.

Gyülekezeti élet megvalósításai:

- Az 1989-es forradalom 20. évfordulójának méltó megünneplésének szakszerű megszervezése és kivitelezése (2009 december 14-19).

- Jelentős előrelépés az egyházközség gyülekezeti életének megszervezésében és eredményességében az, hogy 2008 őszén Fazakas Csaba lelkipásztor-esperest nevezték ki gyülekezetünk parókus lelkészének. Új parókus lelkészünk irányításával és aktív részvételével az utolsó 2 évben gyülekezetünk fontos megvalósításai minőségileg és mennyiségileg is megszaporodott. Gyülekezeti életünk építését tekintve fontos szerepet kapott a Szeretethíd elnevezésű önkéntes program, melyet a MRE Zsinatának elnökségi tanácsa kezdeményezett (2010 május 21-22), melyben egyházközségünk résztvevő tagjai mind egyházmegyénkben, mind egyházkerületünkben fontos diakóniai munkálatokkal vettek részt.

- Egyházközségünk Nőszövetségének tagjai aktívan kivették részüket az Egyházkerület X. Nőszövetségi Konferenciájának megszervezésében és kivitelezésében (lásd Gyülekezetünk 9. szám, 2009, 6. oldal: Hit, hűség, helytállás jegyében).

- Figyelemre méltó az utolsó két évben a gyülekezetépítő munka az ifjúság körében (IFI istentiszteletek, táborozás, stb.), a vasárnapi iskola korszerűsített tevékenysége, az énekkar, presbitérium, nőszövetség tevékenysége. Ezen munkálatok megvalósításában nagy szerepet játszott Demeter Sándor segédlelkészünk ötletes, folytonos és kitartó munkája.

A fentiek értelmében, valamint az elmúlt 20 évben egyházközségünkben elvégzett megvalósítások értelmében, úgy érezzük, hogy Egyházkerületünk vezetősége helyesen és bölcsen döntött, s így méltóan adományozta nekünk ezt a kitüntető Pro Ecclesia-díjat.

Dr.Kovács Béla, főgondnok

forrás: http://temesvari.reformatusok.com/hirek/1-esemenyek/327-pro-ecclasia-dij-temesvar-belvaros-i-reformatus-gyuelekezetnek.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése